Långt till "en högskola för alla"

Utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) släpper nu kravet på att hälften ur varje årskull på gymnasiet ska välja högskola. Leijonborg menar att det i dag är långt till "en högskola för alla", och säger till Göteborgs Posten att "målet inte är realistiskt".

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund noterar att utbildningsministern nu fullföljer den linje som hans företrädare Leif Pagrotsky (s) öppnade för i somras. Både socialdemokraterna och folkpartiet har uppenbarligen insett att det inte finns förutsättningar för att klara målet att 50 procent av alla som slutar i gymnasiet ska gå vidare till högskolan.

Istället bör målet vara att alla ska klara gymnasiet med godkända betyg, så som Lärarnas Riksförbund och LO formulerat. Eller som Metta Fjelkner och Wanja Lundby-Wedin skrev på DN Debatt den 27 december förra året:

"Frågan är om inte regeringens mål borde formuleras om. Istället för att 50 procent ska påbörja en högskoleutbildning före 25 års ålder borde man fokusera på att 50 procent ska skaffa sig en eftergymnasial utbildning någon gång under arbetslivet och att 100 procent ska lyckas ta sig igenom gymnasieskolan."


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55