Metta Fjelkner: Det behövs mer än tydligare befogenheter för lärarna

Regeringen vill få mer ordning i skolan. Det är bra att lärarna får tydligare befogenheter, men Lärarnas Riksförbund anser att det också måste följa insatser för de elever som är oroliga och stökiga.

Uppdaterad

I en intervju i Dagens Nyheter idag förklarar skolminister Jan Björklund (fp) att han hoppas att en ny strängare skollag ska ge studiero och trygghet. I det skolförslag som regeringen uppges lägga fram nästa vecka ska grundskoleelever kunna stängas av från undervisningen och gymnasister ska kunna få kvarsittning. Elever ska också kunna flyttas från skolan.

– Vi tycker det är bra med tydligare befogenheter för lärarna, och vi behöver mer studiero och lugn i skolan. Vår uppfattning är att vi egentligen har de verktyg vi behöver, men att skolledarna inte alltid har tillräcklig kunskap och information, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Jag är oroad över en så tydlig satsning på hårdare disciplin, som skolministern nu aviserar. Vad händer egentligen med lärandet och fokuseringen på kunskap, som är så viktig för alla elever? Risken finns att man löser symptomen och inte de bakomliggande orsakerna. Jag hoppas verkligen att regeringen lägger fram förslag som inte främst handlar om bestraffningar och utvisningar, säger Metta Fjelkner.

– Det måste också finnas tankar om hur de stökiga eleverna, som får kvarsittning, visas ut eller stängs av, ska få hjälp och stöd för att förändra sitt beteende. Om man ska kunna vidta åtgärder måste det följas av insatser.

– Man kan inte skicka ut en elev till en tom korridor eller en tom skola. Läraren har tillsynsansvar för eleven, även om denne är utvisad ur klassrummet. Vitsen är att eleverna ska få möjlighet att lära sig i lugn och ro och då behövs det fler lärare och kuratorer och andra specialister, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55