Metta Fjelkner: Ett steg närmare en auktorisation av lärare

Regeringen har utsett Jörgen Ullenhag (fp) till ny utredare lärarauktorisation. Lärarnas Riksförbund välkomnar att ny utredare har utsetts så snabbt och att arbetet nu kan komma igång på allvar.

Uppdaterad

Regeringen har idag utsett Jörgen Ullenhag (fp) till ny utredare av hur en lärarauktorisation ska se ut. Samtidigt entledigas den förre utredaren, riksdagsledamoten Jan Björkman (s) från uppdraget.

- Vi förväntar oss att utredningen arbetar snabbt, för att så snart som möjligt lägga ett förslag som kan omsättas i praktiken. Auktorisation för lärare är ett viktigt led i arbetet med att öka kvalitén i undervisningen för eleverna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Sedan länge har vi känt till alliansens positiva inställning till en auktorisation. Det är avgörande för läraryrkets utveckling och för att höja såväl kvalitet som status på lärarnas arbete. Det är också bra att vi nu klart vet att utredningen ska leda fram till ett konkret förslag på en ny lärarauktorisation, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund utgår från att utredaren kommer att arbeta i nära samråd med lärarorganisationerna. Nu ser vi med er med spänning fram mot de direktiv som utredaren skall arbeta efter, säger Metta Fjelkner.

Jörgen Ullenhag, som är född 1941, var politiker och riksdagsman för folkpartiet 1976-1985, sedan ordförande i SACO 1985-1993 och därefter chefredaktör för Upsala Nya Tidning 1994-2002.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55