A-kasseförslaget justeras efter förödande kritik

Hårt kritiserat förslaget om a-kassa ändras. Det blir något lägre höjning för lärarna. Regeringen ger beskedet idag att från årsskiftet höjs a-kassan med som mest 300 kronor i månaden. Hur stor höjningen blir för medlemmarna i olika a-kassor ska delvis avgöras av hur hög arbetslösheten är inom respektive a-kassas område.

Uppdaterad

– Det är bra regeringen ändrar i sitt - med rätta - hårt kritiserade förslag om A-kassan. Ingen kassa ska få ta ut högre avgifter än vad som betalas ut för kassans arbetslösa. Men denna ändring skedde först efter tydlig kritik från lagrådet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Medlemmarna i AEA, Akademikernas Erkända A-kassa, beräknas därmed få en lägre höjning av a-kasseavgiften än vad som tidigare har antagits.

– Jag tycker det är bra att regeringen inte låter, i vårt fall, lärarna betala mer än vad kassan kostar. Men fortfarande blir det höga avgifter, även om det ändå är något lägre än vad man försökte driva igenom från början. Varenda krona som en ansluten till A-kassan måste betala mer än vad kassan kostar ser vi som en skatt, säger Metta Fjelkner.

– Fortfarande tycker jag ändå att detta är ett slarvigt förslag – vilket lagrådets kritik också visar. Och ser man till helheten och det långsiktiga målet så är det svårt att se hur detta ska kunna ge fler jobb, säger Metta Fjelkner.

– Det kommer också att visa sig framöver om uppgifterna har stämt att jobbavdraget verkligen ger mer pengar i plånboken. Detta ska vi noggrant att följa upp! Kommer lärarna verkligen få mer kvar i plånboken?, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar att det är rätt att fackföreningsrörelsen protesterar mot detta förslag, eftersom man befarar att det slår mot vissa grupper, grupper som redan är utsatta.

– Jag kan inte nu se att mycket tyder på att de utlovade skattesänkningarna kommer ge en verklig kompensation för försämringarna i a-kassan. Vi befarar istället att många ändå kommer att drabbas hårt av a-kasseförslaget, inte minst kvinnor och studerande, och många tillhör våra medlemmar, understryker Metta Fjelkner.

– Vi kommer från Lärarnas Riksförbund också se till att det tydligt framgår att höjning av A-kasseavgiften är ett beslut från statens sida och inte har något med LR att göra, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55