Efterlängtat besked om behöriga lärare i skolan

Skolminister Jan Björklund har idag gett beskedet att utredningen om lärarauktorisation får nya uppdrag. Den ska se vilka lärare i skolan som ska anses som behöriga och dessutom föreslå ett förbud för kommuner att ge fast anställning till obehöriga.

Uppdaterad

– Lärarnas Riksförbund noterar att alliansen lever upp till det man sagt i valrörelsen om att obehöriga inte ska kunna fastanställas. Vi utgår från att detta kommer att ske på ett för skolan ansvarsfullt sätt så att inte undervisningen och elever drabbas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Samtidigt måste jag säga att skolministern kommer med ett efterlängtat besked. Och det är naturligtvis bra att frågan utreds ordentligt, men det får inte dra ut på tiden. Det är viktigt att vi inte hamnar i en långbänk. Vi behöver fler behöriga lärare i skolan nu!

– Långsiktigt kommer det annars få förödande konsekvenser för elevernas kunskapsinhämtning, om de som bedriver undervisning helt eller delvis saknar utbildning för de ämnen och de skolår som de undervisar inom, säger Metta Fjelkner.

– Staten har nu ett stort ansvar att reformera lärarutbildningen på sådan sätt att det utbildas tillräckligt med lärare för att trygga lärarförsörjningen. Kommunerna och de fristående skolorna har ett lika stort ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsvillkoren i syfte att få de lärare som befinner sig i skolan att stanna kvar och de lärare som lämnat skolan att återvända, menar Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har tidigare visat att 50 % av dem som har lämnat skolan är beredda att komma tillbaka om arbetsvillkoren förbättrats.

– Det är nu viktigt att regeringen inte bara slopar möjlighet att tillsvidareanställa obehöriga utan även tydligt definierar vad som menas med en behörig lärare. Det är rimligt att de som ska kunna anställas som lärare har utbildning för de ämnen och de år som de ska bedriva undervisningen inom, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55