Steg mot en bättre målstyrning av skolan

Skolminister Jan Björklund (fp) presenterar idag ett antal åtgärder för att förbättra resultaten i skolan. Åtgärderna består i kunskapsmål i matematik och svenska för år tre med tillhörande obligatoriska nationella prov.

Uppdaterad

– Det är glädjande att regeringen nu ser över grundskolepolitiken och visar handlingskraft. De förändringar skolminister Jan Björklund nu föreslår är helt i linje med Lärarnas Riksförbunds syn på målstyrningen av skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Men det tar flera år för resultatet av förändringar i grundskolan att fortplanta sig till gymnasiet. Det är därför viktigt att de stödresurser som idag är knutna till gymnasieskolan inte minskas ned i sådan hastighet att det går ut över de elever som i ett antal år framöver börjar gymnasiet utan att ha fått det stöd Björklund nu vill introducera i grundskolan.

– För långsiktighetens skull måste även socialdemokraterna börja diskutera dessa åtgärder på nytt. Förre skolministern Ibrahim Baylan var inne på samma spår som Björklund, men fick inte kongressen med sig. Ett nytt försök måste göras under 2007, säger Metta Fjelkner.

– Vi behöver fler speciallärare som kan hjälpa dem som inte klarar att lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi får inte bara kontrollera, som skolministern talar så mycket om, utan också vidta åtgärder, vilket i klartext innebär resurser, för de elever som inte klarar målen.

– Jag förväntar mig att den nya regeringens allianspartier och socialdemokraterna samlar ihop sig om detta, som är så viktigt så viktigt. Jag hoppas också på socialdemokraterna kan ta ny ställning till förmån för de bra förslag som Ibrahim Baylan hade, säger Metta Fjelkner.

Tidigast 2009 kan de första nationella proven i grundskolan genomföras.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55