Skadestånd till lärare som sparkats på grund av systers skriverier - Lärarnas Riksförbunds kommentar

Rinkeby stadsdelsförvaltning med Knutbyskolan och läraren Dimitra Pascalidou har kommit överens om att skolan ska betala ut ett skadestånd på 100 000 kronor för att skolan inte fullföljt den anställning man kommit överens om.

Uppdaterad

Dimitras Pascalidou skulle ha påbörjat ett sexmånaders vikariat efter årsskiftet, ett vikariat som skulle övergå i en tillsvidareanställning. Men efter att Dimitras syster, Alexandra Pascalidou, skrivit artiklar om Knutbyskolan beslutade sig biträdande rektorn på skolan att inte stå för överenskommelsen.

– Vi tycker det är mycket bra att Dimitra nu får ett skadestånd. Det visar att skolan medger att man gjort fel, trots att man så sent som i måndags denna vecka förnekade att hon alls blivit anställd, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Delvis kan man anta att en uppgörelse nåddes så snabbt beror på att Lärarnas Riksförbund engagerat sig i fallet. Nu är inte Dimitra Pascalidou medlem i vårt förbund, men eftersom hon inte fick någon hjälp och vi såg att fallet var principiellt mycket viktigt, så beslutade vi oss för att ta upp det.

– De argument biträdande rektorn förde fram i Expressen, och andra medier, om att systerns artiklar som lett till upprörda reaktioner gjorde att Dimitra inte kunde arbeta på skolan, var fullständigt hårresande, fortsätter Metta Fjelkner.

– Nu måste skolan se över sina rutiner. Det som hänt visar bland annat att rutinerna varit bristfälliga och att man dessutom agerat fel när en ung människa tror sig har fått en anställning, men plötsligt fråntas det jobb man kommit överens om.

– Yttrandefrihet på våra arbetsplatser är viktig att värna och jag har varit oroad för att fallet i Rinkeby är ett tecken på att denna frihet inskränks. Det kan aldrig vara så att man som individ ska stå till svars för vad en släkting gör, eller inte gör. Jag ser skadeståndet som ett tecken på att skolledningen delar den ståndpunkten, säger Metta Fjelkner.

– Jag hoppas också att skolledningen i Rinkeby, som tidigare välförtjänt prisats för sitt goda arbete, nu lärt sig något. Jag hoppas också att Dimitra får ett lärarjobb snart, i Rinkeby eller någon annanstans, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55