Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom regeringens auktorisationsdirektiv

Välkomnar att direktiven till lärarutredningen för behörighet och auktorisation är fastställda.

Uppdaterad

- Att det skapas en auktorisation och att behörighetsreglerna skärps är två av de viktigaste åtgärderna för att få bättre måluppfyllelse i skolan. Eftersom förra utredningen försenades med anledning av valet så är det viktigt att den nya utredaren skyndsamt kommer igång med sitt arbete, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– Lärarnas Riksförbund har länge efterfrågat en auktorisation, vi ser nu med förväntan fram emot att utredaren ska finna en modell för auktorisation som kombinerar ökad måluppfyllelse med tydliga utvecklingsmöjligheter för lärarna, säger Metta Fjelkner.

Vid torsdagens regeringssammanträde antogs direktiven för Lärarutredningen, det vill säga den utredning som under Jörgen Ullenhags ledning ska utreda hur en auktorisationsmodell för lärarna ska komma att se ut. Utredningen ska även belysa hur behörighetsreglerna för lärarna ska kunna skärpas. Utredaren skall senast den 1 november 2007 redovisa de förslag som avser behörighet. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2008.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55