Viktigt att skärpa kraven på lärarutbildningen

Lars Leijonborg presenterar på dagens DN-debatt sex punkter för att stärka lärarutbildningen. – Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen under våren 2007 tillsätter en utredning om lärarutbildningen. Detta har vi efterfrågat länge. Lärarnas Riksförbund har varit en av de få som i det längsta hållit fast vid 2001 års lärarutbildningsreform, men vi har också riktat skarp kritik mot denna när bristerna blev uppenbara för oss, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Det är glädjande att se att utbildningsministern tar lärarutbildningens kvalitet på största allvar, säger Metta Fjelkner. Det är också glädjande att Leijonborg lyfter fram det goda arbete som utförs av lärare runt om i landet.

Utbildningsministern uppmärksammar också att det finns generella brister i Lärarutbildningen, kanske främst inom det allmänna utbildningsområdet. Detta har uppmärksammats i flera undersökningar de senaste åren. Lärarnas Riksförbund påtalade, först av alla, redan hösten 2004, bristerna i den nya lärarutbildningen.

– Som vi tidigare sagt ser vi nu fram emot att delta i diskussionerna om hur lärarutbildningen ska utformas i framtiden, säger Metta Fjelkner.

I dagens debattartikel säger Leijonborg att lärosätena i nästa års regleringsbrev kommer att få till uppgift att åtgärda de brister som framkommit i den senaste tidens utvärderingar. De som misslyckas med detta riskerar att få sina examensrätter indragna.

– Staten måste ta ett större ansvar för styrningen av lärarutbildningen, det är något vi länge efterfrågat, säger Metta Fjelkner.

Leijonborg lovar 120 miljoner i resursökning till högskolorna. Pengar riktas till det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, det finns alltså ingen garanti för att pengarna kommer just lärarutbildningarna till del.

Regeringen sex punkter för att förbättra lärarutbildningen:

1. Krav på kvalitetsförbättring i regleringsbreven
2. Sammanslagning LHS och SU
3. Ökade resurser, 120 miljoner
4. Bolognaanpassning av lärarutbildningen
5. Utredning av lärarutbildningen
6. Se över resurstilldelningssystemet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55