Satsa på yrkeshögskolor

En statlig utredning föreslår att de eftergymnasiala utbildningarna samlas under en myndighet, en yrkeshögskola. Lärarnas Riksförbund anser att förslaget är bra och intressant.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund har länge ansett att en yrkeshögskola över gymnasienivå ska inrättas. Vi menar också att denna yrkeshögskola ska ha möjlighet att bedriva egen forskning.

Utredningen om en översyn av de eftergymnasiala utbildningarna tillsattes för mindre än ett år sedan av den förra regeringen. Efter regeringsskiftet förkortades utredningstiden med sex månader.

- Jag utgår ifrån att den förkortade utredningstiden innebär att regeringen har beslutat sig för att införa yrkeshögskolor och inom kort kommer med riktlinjer för hur det ska genomföras, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Hjälp på vägen kan regeringen få redan den 7 mars då LO och Lärarnas Riksförbund arrangerar en hearing om de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Frågan om yrkeshögskolor kommer att behandlas på hearingen.

- Vi hoppas att denna hearing kommer att vägleda regeringen. Det är viktigt att man tar ett samlat grepp om de eftergymnasiala utbildningarna. Vi har inte råd med brister i kvalitén som leder till att våra ungdomar inte får bästa möjliga utbildning. Ett litet land behöver stora kunskaper för att hävda sig, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55