Bra att lärarutbildningen får olika nivåer

Från i höst kommer dagens lärarexamen att delas upp i två: en på grundnivå och en avancerad. - Det är bra att regeringen äntligen kommit fram till ett beslut. Den kompromiss som man kommit fram till är betydligt bättre än att dra denna svåra fråga i långbänk. Det är viktigt att lärarutbildningen samordnas med den struktur som gäller för europeiska högskoleutbildningar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Den nya examensordningen som regeringen nu föreslår ska införas i all högre utbildning i Sverige från 1 juli i år, är en anpassning till det europeiska samarbetet som kallas Bolognaprocessen. Det ska bli lättare att studera och arbeta i andra länder när utbildningarna blir jämförbara. Från i höst kommer dagens lärarexamen att delas upp i två: en på grundnivå och en avancerad.

- Den förra, liksom som nuvarande regering har dragit på frågan, samtidigt som man har ansett det viktigt att lärarutbildningen förs in i det så kallade Bolognasystemet och därmed samordnas med den struktur som gäller för europeiska högskoleutbildningar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Den kompromiss som regeringen kommit fram till är betydligt bättre än att dra denna svåra fråga i långbänk. Och precis som utbildningsministern har aviserat kommer hela lärarutbildningen att utredas och ses över. Lärarnas Riksförbund välkomnar detta då det är något som vi efterfrågat länge. Lärarutbildningsreformen från 2001 har alltför stora brister, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har tidigt vänt sig emot förslag om att förlänga utbildningen för alla lärare. Istället bör resurserna läggas på att förbättra den hårt kritiserade lärarutbildningens kvalitet.

Även utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) hänvisar till att en termins längre utbildning för fler lärargrupper skulle kosta för mycket. Den nya examensordningen som införs i all högre utbildning i Sverige från 1 juli i år, är en anpassning till det europeiska samarbetet som kallas Bolognaprocessen. Det ska bli lättare att studera och arbeta i andra länder när utbildningarna blir jämförbara.

Enligt det förslag som utbildningsministern skickar ut på remiss idag blir det två nivåer på lärarutbildningen, grundnivå och avancerad nivå.

Till grundnivån räknas utbildningar som är kortare än fyra år: inriktningar mot grundskolans tidigare skolår, förskolan, förskoleklass, fritidshem samt yrkeslärare och modersmålslärare. Till den avancerade nivån räknas utbildningar fyra år och längre, för grundskolans senare skolår och gymnasieskolan.

De som vill undervisa i grundskolans tidigare år ska kunna förlänga med en termin med fördjupningsinslag. De ska kunna välja båda nivåerna och alltså även kunna erbjudas examen på avancerad nivå.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55