Mobbning måste motarbetas på alla plan

Ny rapport från skolinspektörerna i Stockholms stad visar att flera skolor saknar mobbningsplaner och att många elever uppger att lärare kränker eller mobbar. –All mobbning är oacceptabel, oavsett om den sker från elever eller lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Samtidigt har lärare en speciell ställning i skolan som ledare för elevgruppen. Lärare ska inte mobba, men lärare måste kunna tillrättavisa elever - utan att bli anklagade för mobbning. Detta är en svår balansgång. Därför arbetar vi med de yrkesetiska principerna för lärare, säger Metta Fjelkner.

Enligt Stockholms skolinspektörer, som läsåret 05/06 genomförde intervjuer bland elever och lärare på 27 kommunala och åtta fristående skolor, uppgav många elever att de mobbats eller kränkts av elever men också av andra vuxna i skolan som exempelvis sina lärare.

Skolinspektörernas rapport är en granskning av såväl elevinflytande, trygghet i skolan och av betygssystem. Som helhet visar rapporten glädjande nog att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Dock sker en försämring ju äldre eleverna blir och var tionde elev i sjätte och sjunde klass klagar på skolans arbete mot mobbning.

– Detta är något som skolledningar och lärare måste ta till sig. Skolorna måste bli bättre på att utarbeta mobbningsplaner, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55