Viktigt med likvärdiga och jämförbara betyg

Skolminister Jan Björklund öppnar för att betygsliknande skriftliga omdömen ska kunna ges till sjuåringar redan i höst i de skolor som vill. Lärarnas riksförbund ser dock oklarheter med regeringens förslag om betygsliknande omdömen.

Uppdaterad

– Vi ser gärna betyg tidigare, men de ska vara jämförbara landet över. Ska det vara betygsliknande omdömen måste det vara nationellt. Eleverna måste känna rättsäkerhet. Det nuvarande förslaget ger kommunerna rätt att utforma omdömena som de vill, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, i en kommentar.

– Att kommunerna bestämmer ställer till problem eftersom det är statens som sätter målen, och vi anser att det är viktigt att staten inte släpper kontrollen, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds inställning är att betyg skall ges tidigare än idag, förslagsvis från årskurs sex eller sju. Det behövs betyg i fler steg, inte minst för att ge elever en bättre bild av hur de har förändrats i skolarbetet.

Lärarnas Riksförbund anser att alla betyg skall vara likvärdiga och nationella. Detta för att elever, när de flyttar, skall kunna visa sitt betyg för lärare från en annan skola och att lärarna där skall kunna se hur kollegor bedömt kunskapsnivån. Betyg är dessutom myndighetsutövning och även därför är det angeläget att betyg skall vara likvärdiga.

Idag finns det individuella utvecklingsplaner, IUP, som följer elevens utveckling. Det är viktigt att klarlägga om regeringen förslag handlar om skriftliga omdömen likt UIP, eller om betyg.

– Det kan vara värt att pröva att ge omdömen om huruvida eleverna når målen. Men jag efterlyser likvärdigheten, säger Metta Fjelkner. Att få ett skriftligt omdöme om hur det går för barnen är mera en information till föräldrarna om barnets utveckling. Det är också viktigt och bra att föräldrar får information och engagerar sig i barnens skolarbete, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55