Arbetsmiljön i storstadsskolor granskas

Lärarnas Riksförbund tycker det är viktigt att Arbetsmiljöverket genomför den nya hårdare granskningen av arbetsmiljön för lärare i storstadsområdena som startade igår.

Uppdaterad

- Det är bra att man gör detta! Våra undersökningar har visat att arbetsmiljön är ett problem på våra skolor - både för lärare och elever. Det är hög tid att våra årliga undersökningar av arbetsmiljön i skolan leder till något konkret, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Totalt ska 350 inspektioner göras i storstadsområdena där varje skola får en riskbedömning och där rutiner och instruktioner för hur personalen hanterar till exempel hot om våld och allvarliga olyckor och tillbud. Arbetsmiljöverket kommer kräva att skolor som brister på dessa punkter ska åtgärda dem.

I höstas publicerade Lärarnas Riksförbund vår senaste arbetsmiljöundersökning. Vi har gjort undersökningar sedan 2002 och de visar att lärare upplever arbetsmiljön som stökigare och att hot och hot om våld har ökat.

Lärarnas Riksförbunds Arbetsmiljöundersökning 2005 kan laddas ner på http://www.lr.se/lrweb/Home.nsf/bykey/PKAEL-6VREED?OpenDocument


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55