Bra att ny utredning tillsätts för en ny gymnasieskola NY

Idag presenterade regeringen direktiv och utredare av den gymnasiereform som ska träda i kraft under mandatperioden. Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen har tillsatt utredning för en ny struktur för gymnasieskolan.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund hade dock önskat att den blir klar tidigare än vad som nu planeras. Det är nödvändigt att reformera gymnasieskolan så snart som möjligt.

– Vi ser det som angeläget att gymnasieskolan blir en skolform som är anpassad för alla elever, även de som i första hand är intresserade av yrkesutbildningar. Det är viktigt att höja kvaliteten och statusen på yrkesutbildningarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

– Det är nödvändigt att alla elever ska ha rätt att läsa studieförberedande ämnen, men det är lika angeläget att elever som går yrkesprogrammen får en gymnasieutbildning av hög kvalitet och med möjlighet att få behörighet för att läsa vidare på högskolan, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar vidare att regeringen utreder den viktiga frågan om hur antalet lektorat ska öka i gymnasieskolan. Vi menar rentav att det är här man bör börja för att höja kvaliteten – skapa i först hand fler lektorat skyndsamt i gymnasiet!

Lärarnas Riksförbund aser att det är bra att regeringen nu utser en utredare som har gedigen erfarenhet från gymnasieskolan. Anita Ferm, som har fått uppdraget, har tidigare arbetet i Stockholms stad som utbildningsdirektör i Stockholms stad och dessförinnan har hon bland annat arbetat som rektor.

Den 7 mars, då LO och Lärarnas Riksförbund arrangerar en hearing om de yrkesförberedande gymnasieprogrammen, välkomnas Anita Ferm att deltaga.

- Vi hoppas att denna hearing kommer att vägleda såväl utredare som regeringen. Det är också viktigt att man tar ett samlat grepp även om de eftergymnasiala utbildningarna. Vi har inte råd med brister i kvaliteten som leder till att våra ungdomar inte får bästa möjliga utbildning. Ett litet land behöver stora kunskaper för att hävda sig, säger Metta Fjelkner.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och Metta Fjelkner skrev den 27 december 2005 på DN Debatt om att det är viktigt att satsa på yrkesutbildningar. Hearingen i mars är en fortsättning på detta samarbete om utbildningsfrågor mellan LO och Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55