Satsning på svenska, historia och religion

Välkommet besked från skolministern – men det kräver fler lärare och mer resurser

Uppdaterad

Ämnet svenska ska prioriteras i skolan och antalet timmar för historia och religion ska ökas. Det beskedet ger skolminister Jan Björklund i dag i en intervju i Svenska Dagbladet.

– Detta är mycket bra, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar. Svenskan är givetvis ett ytterst viktigt ämne för den svenska skolan och såväl historia som religion gör att vi bättre kan förstå krigen och många politiska skeenden i vår värld.

Inför regeringens översyn av läroplanerna för landets grundskoleelever slår skolminister Jan Björklund alltså fast att det ska bli fler lektioner i svenska, historia och religionskunskap. Samtidigt vill Björklund ta bort dagens blockbetyg i NO- och SO-ämnena.

– Det är bra om blockbetygen försvinner, det stärker de enskilda ämnen, menar Metta Fjelkner. Blockbetyg är gemensamt betyg i NO-ämnen (fysik, kemi, biologi) och SO-ämnen (geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap).

Lärarnas Riksförbund anser vidare att det också är mycket bra att skolminister vill stärka de humanistiska bildningsidealen.

– Men var ska tiden tas för detta? Det får inte vara så att andra ämnen får stryka på foten och minskas. Det som krävs är fler lärare och mer resurser, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund förutsätter också att timplanerna blir kvar i skolan.

- Timplanerna måste få vara kvar – de är viktiga för att säkerställa att de ämnen som nu ska utökas verkligen ges mera tid i skolan, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55