Godkänt för satsning på meritpoäng

Utbildningsminister Lars Leijonborgs föreslår idag att kurser i främmande språk och matematik ska ge extra meritpoäng för elever som väljer dessa kurser i gymnasieskolan. Lärarnas Riksförbund välkomnar förändringar inom gymnasieskolan där fördjupning i olika ämnen premieras.

Uppdaterad

– Vi har flera gånger tidigare påtalat problemen med den flora av lokala kurser som finns, samt det faktum att eleverna tenderar att välja enklare kurser i allt för stor utsträckning. Moderna språk lever under utrotningshot och fördjupningskurserna i matematik är numera sällsynt förekommande i elevernas slutbetyg. En förändring är därför nödvändig, understryker Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det är viktigt att den nytillsatta utredningen om en ny gymnasieskola nogsamt väger de förslag som Lars Leijonborg idag presenterar mot de förslag som den förra regeringens utredare, Lars Lustig, presenterade i den så kallade Tillträdesutredningen.

Lärarnas Riksförbund se att problemen med taktikval drabbar inte endast moderna språk och fördjupningskurserna i matematik. Fördjupningskurser över huvud taget tenderar att missgynnas till förmån för lättare lokala kurser och A-kurser. Man borde fundera på om det inte vore fördelaktigt att meritvärdera fördjupningskurser generellt. Det är en fråga som regeringens gymnasieutredare Anita Ferm får ta itu med.

– När det gäller tillträdet till högskolan kanske en meritvärdering dessutom ska göras beroende på vad man tänker söka till. För läkarprogrammet kanske vissa ämnen lämpar sig extra väl att meritvärdera medan andra ämnen bör väga tyngre vid antagning till socionomprogrammet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55