Mullsjös agerande är ett hot mot skolans kvalitet

Diskussionen om att lägga ut utbildning på entreprenad har tagit ny fart efter en tids tystnad. Redan 2006 var vi skarpt kritiska i samband med att en utredning om skolverksamhet presenterades, Skola & Samhälle, SOU 2006:1. Den gången handlade det om gymnasieskolan. Dagens nyhet, att en kommun vill ha hela skolverksamheten på entreprenad, är ingen överraskning - men ändå fel.

Uppdaterad

– Det är skrämmande at höra att en kommun, i det här fallet Mullsjö, vill lägga ut hela skolverksamheten på entreprenad, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Än mer oroande är det att höra de skäl som förs fram från kommunen - brist på pengar!

- Det bevisar att de farhågor vi framförde redan i samband med riksdagsdebatten 2004, att kommunerna skulle agera precis som man gjorde i det gamla Sverige, den som vill ha minst betalt för barnen skulle få dem, den farhågan var riktig.

Det finns idag friskolor och kommunala skolor. Skolverkets granskande roll vid tillståndsgivning av friskoleverksamhet är bra. Det är fel väg att gå att ge kommuner fria händer i upphandling av undervisning.

Regeringen skall inte överväga en lagändring. Entreprenadverksamhet i skolan kan på lång och kort sikt drabba enskilda elever.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55