Satsa på yrkesutbildningar

Förbättra kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen, gör lärlingsutbildning till en del i yrkesprogrammen och ge studie- och yrkesvägledning till varje elev. Det är några ställningstaganden som LO och Lärarnas Riksförbund gör i en gemensam rapport som bygger på en enkätundersökning som SCB genomförde bland elever.

Uppdaterad

Satsa på yrkesutbildningar
· Hög kvalitet på alla yrkesförberedande gymnasieprogram
· Förbättra kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen
· Lärlingsutbildning – en del i yrkesprogrammen
· Behöriga yrkeslärare
· Enskilda kommuner klarar inte utbildningsuppdraget
· Fler elever ska få särskild behörighet
· Utred avhoppen
· Ordning och reda på utbildningsmarknaden
· Studie- och yrkesvägledning till varje elev
· Yrkesprogrammen måste kombineras för en bättre struktur för eftergymnasiala yrkesutbildningar

Det är några ställningstaganden som LO och Lärarnas Riksförbund gör i en gemensam rapport som bygger på en enkätundersökning som SCB genomförde bland elever som
gick ut gymnasieskolan 2002/2003.

31 procent av de elever som lämnat ett yrkesförberedande program saknade arbete som huvudsaklig sysselsättning knappt tre år efter sin utbildning. Av dem som hade fått ett arbete var det endast 55 procent som hade arbete helt eller delvis inom det område de utbildat sig.

I rapporten har man valt att särskilt fokusera på de yrkesförberedande gymnasie-
programmen. Det är heller knappast kontroversiellt att påstå att de programmen har en oförtjänt låg status i förhållande till de studieförberedande programmen.

Av de 14 yrkesförberedande programmen fanns den största andelen i jobb bland dem som gått fordonsprogrammet, 88 procent hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Näst högsta andel i jobb fanns i bygg- eller hotell och restaurangprogrammet, 75 procent. Lägst andel återfanns i omvårdnadsprogrammet (50 procent) och barn och fritidsprogrammet (53 procent).

Unga män har betydligt lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än unga kvinnor. Som exempel kan nämnas de som avslutat fordonsprogrammet. 53 procent av kvinnorna från detta program hade arbete som huvudsaklig sysselsättning, motsvarande siffra för männen var 89 procent, motsvarande situation för de som lämnat omvårdnadsprogrammet var 48 procent för kvinnorna och 66 procent för männen.

I stället för att fokusera på att 50 procent ska påbörja en högskoleutbildning före 25 års ålder borde man fokusera på att 50 procent ska skaffa sig en eftergymnasial utbildning någon gång under arbetslivet och att 100 procent ska lyckas ta sig genom och klara målen i gymnasieskolan.

Eleverna på de yrkesförberedande programmen har rätt att få en utbildning i toppklass. Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom bland annat industrin, bygg- och tjänstesektorn. Klarar vi inte av det kommer vi att få sämre förutsättningar i den globala konkurrensen.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55