Antalet lärosäten med lärarutbildning bör halveras

Studerandeföreningen LR Stud vill se färre utbildningsorter och platser för lärare. Enligt LR Stud skulle det möjliggöra en avsevärd kvalitetshöjning av utbildningen med hjälp av de resurser som skulle frigöras och koncentreras till dessa orter.

Uppdaterad

- På sikt vill vi halvera antalet lärosäten med lärarutbildning, säger LR Studs nye ordförande Daniel Hjert. Beslutet att driva frågan om att halvera lärarutbildningen var ett av besluten vid LR Studs konvent i skånska Hässleholm.

LR Stud ser i dag en oroande utveckling där många nyexaminerade akademiker får det allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Inte minst har detta blivit ett problem för många nyexaminerad lärare inom en rad olika ämneskombinationer.

Under de närmaste åren kommer elevunderlaget på gymnasiet minska med hela 25%. Därför går LR Stud i främsta ledet för att minska antalet platser på lärarutbildningarna.

- I syfte att vända trenden med akademiker utan arbete vill vi i LR Stud minska antalet utbildningsplatser på de olika lärarutbildningarna. LR Stud verkar därför för att antalet lärosäten med lärarutbildning på sikt skall halveras, säger Daniel Hjert.

Det är viktigt att minska antalet lärosäten från nuvarande 26 så inte konsekvenserna för utbildningens kvalitet försämras, i form av förlorade lärartjänster. Därför är lärarutbildningens dimensionering inte enbart en fråga om antalet platser utan även antalet orter.

LR Stud anser att om man vill ha kvalitet på lärarutbildningen borde denna förslagsvis bara ske på 13 orter. Färre utbildningsorter och platser möjliggör en avsevärd kvalitetshöjning av utbildningen med hjälp av de resurser som skulle frigöras och koncentreras till dessa orter, avslutar Daniel Hjert.

För kommentarer: Daniel Hjert 070-878 08 81


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55