Lärarveckan – fokus på behöriga lärare i skolan

Lärarveckan är starten på den satsning som Lärarnas Riksförbund tagit initiativ till för att markera vikten av behöriga lärare i skolan. Med start i vecka 11 i mars och pågående under våren kommer bland annat seminarier och debatter att arrangeras runtom i landet av Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

- Som förbundsordförande har jag länge talat om att läraryrket måste uppvärderas och att det också betyder att skolans huvudmän måste satsa mer på lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Alla politiska partier är överens om att utbildning och kunskap är avgörande för landets utveckling. Nu har vi draghjälp av statsminister Fredrik Reinfeldt som i sin regeringsförklaring talade om att läraryrket är ett av Sveriges viktigaste yrken. Nu vill vi se att han lever upp till detta, säger Metta Fjelkner.

Lokalpolitiker, föräldrar och allmänhet kommer tillsammans med Lärarnas Riksförbunds företrädare att kunna diskutera skolan och lärarens betydelse. Vi tycker att landets kommuner ska prioritera kunskap. Därför arrangerar vi Lärarveckan som en påminnelse.

Det finns nu också särskild webbplats om Lärarveckan som vänder sig till medlemmar och allmänhet. Där kan du läsa mer om arrangemanget och om vad som händer på din ort.

www.lr.se/lararveckan

Politikerprao
Under lärarveckan introducerar Lärarnas Riksförbund ett nytt projekt som vi kallar för Politikerprao. Tanken är att lärare ska bjuda in lokala skolpolitiker att delta på lektioner och möta lärare och elever. Vi tror att både skolpolitiker och skolan gynnas av att politiker får chansen att upptäcka hur skolan fungerar i vardagen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55