Lärarveckan på gång

Här kommer lite information om Lärarveckan. Mer kommer. Det är viktigt att vi håller i Lärarveckan under hela våren. Dock ska vi arbeta smart, liten insats ska ge stor effekt, och vi se till att ni får ordentligt stöd från LR centralt.

Uppdaterad

Nedanstående gick ut i går från LR centralt. Om ni missade det går det bra att sända ut det lokalt i dag, givetvis anpassat efter era förhållanden. Kanske vet ni redan i dag när ni kommer att anordna någon aktivitet under våren? Nämn i så fall gärna för dessa aktiviteter redan nu.

Senare i dag, eller allra senast i morgon, kommer mer material - mallartiklar, öppet brev med inbjudan till skolpolitiker och artikel om den attitydundersökning om skolan som nu (äntligen) blivit klar och som kan användas lokalt.

Undersökningen kan med fördel användas som underlag till hearings, möten och samtal om skolan. Hela undersökningen kommer att ligga på LR:s webb. Gå in under Opinionsbildning på ombudssidorna, fliken Lärarveckan.

Vänlig hälsning

Zoran Alagic

Presschef
070-262 27 00
08-613 27 79 (vxl 613 27 00)
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
Box 3529
103 69 Stockholm

Pressmeddelande
Lärarveckan – fokus på behöriga lärare i skolan
2007-03-12

Lärarveckan är starten på den satsning som Lärarnas Riksförbund tagit initiativ till för att markera vikten av behöriga lärare i skolan. Med start i vecka 11 och pågående under hela våren kommer bland annat seminarier och debatter att arrangeras runtom i landet av Lärarnas Riksförbund.
- Som förbundsordförande har jag länge talat om att läraryrket måste uppvärderas och att det också betyder att skolans huvudmän måste satsa mer på lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Alla politiska partier är överens om att utbildning och kunskap är avgörande för landets utveckling. Nu har vi draghjälp av statsminister Fredrik Reinfeldt som i sin regeringsförklaring talade om att läraryrket är ett av Sveriges viktigaste yrken. Nu vill vi se att han lever upp till detta, säger Metta Fjelkner.

Lokalpolitiker, föräldrar och allmänhet kommer tillsammans med Lärarnas Riksförbunds företrädare att kunna diskutera skolan och lärarens betydelse. Vi tycker att landets kommuner ska prioritera kunskap. Därför arrangerar vi Lärarveckan som en påminnelse.

Politikerprao
Under lärarveckan introducerar Lärarnas Riksförbund ett nytt projekt som vi kallar för Politikerprao. Tanken är att lärare ska bjuda in lokala skolpolitiker att delta på lektioner och möta lärare och elever. Vi tror att både skolpolitiker och skolan gynnas av att politiker får chansen att upptäcka hur skolan fungerar i vardagen.
www.lr.se/lararveckan

Det finns nu också särskild webbplats om Lärarveckan som vänder sig till medlemmar och allmänhet. Där kan du läsa mer om arrangemanget och om vad som händer på din ort.

För information
Zoran Alagic
Presschef i Lärarnas Riksförbund
070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55