Ny betygsskala välkomnas av Lärarnas Riksförbund

– Vi tycker det är bra med fem godkända nivåer. Vi anser dock att betygen måste vara målrelaterade – dvs kopplade till målen i läroplanen - och nationellt likvärdiga, säger förbundsordförande Metta Fjelkner i en kommentar till regeringens förslag på fler betygsnivåer.

Uppdaterad

Regeringen föreslår idag att fem godkända betygsnivåer i grundskolan ska ersätta dagens tre nivåer. Betygen ska ges från årskurs sex och systemet kommer att införas 2009.

Lärarnas riksförbund har länge krävt fler betygssteg, och ser därför mycket positivt på beskedet idag. Det är nödvändigt att antalet betygssteg blir fler än dagens tre godkända nivåer. Detta för att ge en bättre och mer rättvis bild av elevernas kunskaper och för att göra det lättare för lärare att belöna elever som sliter med skolarbetet.

- Det är rimligt med fem godkända steg, utan att det är en vetenskapligt framtagen siffra. Det får inte vara för många steg heller, då blir det svårt att sätta rättvisa betyg.

– Jag tycker också det räcker om eleverna får sitt första betyg på våren i årskurs sex. Då har de tre år på sig på att förbättra sina betyg, menar Metta Fjelkner.

Med tanke på att flera universitet och högskolor nu inför en sjugradig betygsskala, med två underkända nivåer, som blir gemensam i nästan hela Europa, är det klokt att samordna det svenska systemet, enligt Lärarnas Riksförbund. Även med tanke på att man redan idag använder informella betygsskalor med plus- och minustecken, som aldrig syns i de officiella betygen, är det bra med ett system med fler steg.

- Man ska dock ha klart för sig att ett system med betyg i skolan sätter press på eleverna. Därför är det viktigt med välutbildade lärare och resurser som ger lärarna möjligheter att hjälpa de elever som har det lite svårare. Vi behöver exempelvis mindre klasser, eller elevgrupper, och bättre specialundervisning, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55