Lärarutbildningen samordnas i europeiskt samarbete

I dag har regeringen fattat ett slutligt beslut om att samordna den svenska lärarutbildningen i Bolognasystemet. Lärarutbildningen får en uppdelning av lärarexamen på två nivåer.

Uppdaterad

– Vi välkomnar att regeringen äntligen fattat beslut efter så lång tid. Bakom ligger ett arbete som drivits av såväl den förra som den nuvarande regeringen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Jag kan också konstatera att beslutet i praktiken är helt i enlighet med det som förbereddes av den förra socialdemokratiska regeringen. Frågan har under ett drygt år diskuterats med många intressenter, först med Leif Pagrotsky och sedan Lars Leijonborg.

Det som är gemensamt för diskussionerna har varit att det inte skulle ske någon förlängning av någon av lärarexamina med anledning av Bologna. Lärarnas Riksförbund har stått bakom departementets hållning, såväl under socialdemokratisk som under alliansregeringens ledning.

– Det Lärarnas Riksförbund framhållit hela tiden är att lärarutbildningen måste ses över och kvalitetssäkras. Under våren har vi också tagit steget och krävt en utredning och totalöversyn av lärarutbildningen. Först därefter kan det bli aktuellt att diskutera utvidgningar i antal poäng, för en eller flera av examina, säger Metta Fjelkner.

– Vi har under det gångna året framhållit att ingen lärare som individ är hindrad från att bedriva forskarstudier. Så har fallet varit under lång tid, och så blir det även fortsättningsvis.

Lärarnas Riksförbund ser nu fram emot att en ny utredning om lärarutbildningen tillsätts snarast. Nästa steg är att utredningen ska se över hur lärarutbildningen ska förändras. Lärarutbildningen ska också in i Bolognasystemet.

– Sverige behöver en ny reformerad lärarutbildning. Det är därför viktigt att utredningen snabbt kommer igång, säger Metta Fjelkner.

Bakgrund: Bolognaprocessen
Vid ett ministermöte 1999 i Bologna i Italien undertecknade företrädare för 29 länder, bl.a. Sverige, en deklaration om fortsatt utveckling av det europeiska samarbetet inom högre utbildning. Målet är att länderna till år 2010 ska ha skapat det gemensamma utbildningsområdet, the European Higher Education Area (EHEA). Bolognadeklarationens övergripande tre mål är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55