Regeringen måste skjuta till mer resurser till skolan

Regeringen måste satsa mer riktade öronmärkta pengar till skolan. Lärarnas Riksförbund kräver att regeringen låter ord och handling följas åt.

Uppdaterad

- Vi menar att alla kommuner måste satsa på skolan. Vi måste ha en likvärdighet i skolan. Och alla måste ha råd med högkvalitativ skola. Det betyder också att staten måste ta ansvar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Skolverkets utvärdering av de så kallade ”Wärnerssonpengarna” visar att de ledde till fler vuxna i skolan, men också till fler lärare. Den förra regeringens öronmärkta statsbidrag som mellan 2001 och fram till och med 2006 gav 17 miljarder till skolan, måste fortsätta.

Enligt Skolverkets utvärdering har det resulterat i 5 300 heltidstjänster. Det innebär att personaltätheten har ökat från 9,3 till 10,3 per hundra elever.

Lärarnas Riksförbund tycker det är bra att resursförstärkningen ledde till att en majoritet av kommunerna satsade pengarna på elever med behov av särskilt stöd.

- Men jag är, liksom Skolverket, orolig för att det nu kan bli färre anställda i skolorna eftersom statsbidraget har upphört. Därför måste den nya regeringen också fortsätta rikta särskilda medel direkt till skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

De så kallade ”Perssonpengarna” som kommunerna fick var inte öronmärkta och försvann in i de kommunala ”hålen”. ”Wärnerssonpengarna” däremot var riktade och öronmärka.

- Men tyvärr gick Wärnerssonpengarna i alltför stor utsträckning till obehöriga istället för till behöriga lärare. Detta kan regeringen justera nu och rikta särskilda medel till bara behöriga lärare för en satsning på att höja kvaliteten i skolan.

- Och om staten ser till att det finns tillräckligt med lärare i skolorna kan kommunerna lägga större resurser på att höja lärarlönerna!, understryker Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar att staten – regeringen – måste:

* skicka mer pengar till skolan för att säkra kvaliteten.
* se till att fler utbildade lärare finns i skolan (Det finns många nyutbildad lärare som väntar på jobb!)
* understödja undervisning i mindre klasser och grupper.

- Det går inte att tala så mycket om att det ska satsas på skolan, som denna regering gör, om man inte är beredd att se till att skolan får pengar för att klara av sitt uppdrag, säger Metta Fjelkner.

- Vi menar även att en framtida auktorisation måste innebära en ökad satsning från statens sida, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55