Studenterna anser: Efterlängtat beslut om Bolognaanpassning av lärarutbildningen!

Regeringens beslut i veckan att slutgiltigt implementera lärarutbildningen i Bolognaprocessen, utan eventuella förlängningar, är ett glädjande besked enligt Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR Stud).

Uppdaterad

– Enligt LR Stud måste lärarutbildningen ses över grundligt och noggrant, både i avseende att korrigera de brister som finns, samt att ta tillvara de förtjänster den har, säger LR Studs vice ordförande Tommy Jonsson:

– Vad vi ser är bland annat att den allmänna forskarutbildningsbehörigheten som infördes med 2001 års reform har slagit fel ut; kvaliteten på de nuvarande forskarutbildningsbehörighetsgivande uppsatserna som produceras inom lärarutbildningen är alldeles för låg och det är skadligt både för utbildningens och för yrkets status.

– Vår linje har hela tiden varit, och är fortsatt, att de lärarstudenter som kan, vill och har motivation ska kunna läsa till kurser på avancerad nivå för forskarutbildningsbehörighet. Ur denna aspekt är regeringens beslut att dela in lärarutbildningen i två olika examen, en grundläggande och en avancerad, i väntan på en grundlig översyn, i stort mycket bra, säger Tommy Jonsson.För kommentarer:

Tommy Jonsson
Vice ordförande LR Stud
070-2354699

Pontus Bäckström
Ledamot LR Stud Centrala Styrelse
070-6426091


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55