Upprop från Lärarnas Riksförbund: Sänk inte Komvux

Lärarnas Riksförbund startar ett upprop för ett fortsatt starkt Komvux. Regeringens beslut att skära ned det statliga stödet till kommunal vuxenutbildning med 600 miljoner kronor är mycket oroande. Nedskärningarna motsvarar en minskning med 20 000 platser varje år.

Uppdaterad

Ett starkt Komvux behövs för att ge goda möjligheter till vuxenutbildning för alla. Det är viktigt av flera skäl. Vuxenutbildningen ska ge en ny chans till fortsatta studier, en utmärkt väg till fortbildning och ett sätt att höja utbildningsnivån i samhället. Utbildningssystemet får inte innehålla några återvändsgränder.

Beslutet är också direkt motsägelsefullt. Dagens och i synnerhet framtidens arbetsmarknad ställer krav på individens förmåga till anpassning och nya utbildningsmöjligheter. Alliansens politik för fler i arbete och ökade kunskaper riskerar att slå knut på sig själv.

Lärarnas Riksförbund kräver att:

* regeringen drar tillbaka det sparbeting och därmed satsar på arbetslinjen och kunskapstänkandet genom ett tydligt vuxenutbildningsuppdrag till kommunerna.
* regeringen behåller öronmärkningen av statsbidragen till vuxenutbildningen så att inte kommunerna kan använda dessa medel för helt andra ändamål.

Sänk inte Komvux! Lärarnas Riksförbund kommer att samla in namnteckningar för en fortsatt vuxenutbildning i världsklass. Vi kommer överräcka namnteckningarna till skolminister Jan Björklund (fp).


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55