Skolminister Jan Björklund inbjuden till prao

Sveriges politiker vet för lite om skolan. De vet för lite om hur skolans verklighet ser ut och många politikerbesök på skolor är alltför välregisserade. Enligt en ny Sifoundersökning har endast fyra av tio kommunpolitiker suttit med under en lektion. Det vill vi ändra på.

Uppdaterad

Lärarveckan är Lärarnas Riksförbunds satsning på lärare. Under våren kommer bland annat seminarier och debatter att arrangeras runtom i landet. Lokala politiker, föräldrar och allmänhet kommer tillsammans med Lärarnas Riksförbunds företrädare att kunna diskutera skolan och lärarens betydelse.

En del i Lärarveckan är att bjuda in politiker till prao hos en lärare. Syftet är att ge en sann bild av undervisningen. Vi bjuder därför härmed in skolministern till politikerprao hos någon av våra medlemmar.

Jag välkomnar skolministern att delta i en verklig undervisningssituation tillsammans med lärare från Lärarnas Riksförbund. Det är ett tillfälle för skolminister att, som flerårig skolpolitiker, plussa på sin kunskap om lärarens roll och arbetssituation.

Såväl Sveriges statsminister som vår skolminister har sagt att de tycker att läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Skolministern har ofta återkommit till att lärarkåren ska bli mer kvalificerad, mer kunnig och att yrket ska få högre status. Det gläder oss att regeringen och skolministern delar vår syn om lärarens betydelse för kunskapsnationen Sverige.

Det är angeläget att Jan Björklund nu står vid sitt ord och snarast påbörjar arbetet för att förverkliga sina ambitioner om att höja statusen för lärarkåren. Lärare behöver bra löne- och anställningsvillkor, skolan behöver tillföras mer resurser och satsningen kan inte dröja.

Metta Fjelkner
Ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55