Högkvalitativa yrkesutbildningar kan motivera eleverna

– Det är bekymmersamt att elever från bruksorter halkar efter betygsmässigt jämfört med sina jämnåriga i riket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till Skolverkets betygsstatistik som redovisas i DN i dag.

Uppdaterad

– Vi måste skapa motivation hos elever att satsa på skolan. Ett sätt är att se till att det finns högkvalitativa yrkesutbildningar efter grundskolan. Skolan är inte i en motsatsställning till att jobba. Skolan är istället en förutsättning för att klara av arbetslivets krav, säger Metta Fjelkner.

Skolverkets betygsstatistik kan tolkas som att klasskillnaden mellan tillväxtregionerna och de nedläggningsdrabbade orterna också får sin återverkning i skolan. När man jämför niondeklassare visar det sig att bruksorterna hamnar lågt när det gäller betygsgenomsnittet.

– Traditionen i bruksorter har varit att inte uppmuntra till studier. Att börja arbeta direkt efter skolan har varit något eftertraktat. Just därför är det viktigt att elever som vill ut i yrkeslivet kan se att det finns bra yrkesutbildningar som kan ge dem det de vill ha – arbete, säger Metta Fjelkner

– Att som förr kunna gå från skolan direkt till bruket är inte en möjlighet idag - de jobben finns inte kvar. Här måste skolan ge uppmuntran och kunskap till dessa elever att komma vidare. Skolan måste arbeta ännu mer för att stimulera och uppmuntra eleverna att satsa på studier - även för den som är trötta på skolarbetet.

– Samhällets uppgift måste vara att bryta det sociala arvet. En faktor som framförs som en förklaring till elevernas låga betyg är att föräldrarna har en jämförelsevis låg utbildningsnivå, säger Metta Fjelkner.

– Skolans uppgift måste vara att locka alla begåvningar vilja fortsätta utvecklas. Därför är det viktigt att den nya gymnasieutredningen tittar på möjligheterna att ta till vara på alla elevers olika begåvningar. Eleverna måste se och förstå att bra betyg i grundskolan leder vidare till yrkesutbildningar på gymnasiet och jobb. Och kanske även till en yrkesutbildning på högskola.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55