Ska skolan drogtesta våra barn?

– Jag är mycket tveksam om just drogtester på minderåriga är rätt väg att gå. Jag undrar om det alls finns möjlighet att över huvud taget att göra detta, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, med anledning av att justitieminister Beastrice Ask (m) vill drogtesta barn i skolan.

Uppdaterad

Justitieministern hoppas det ska bli lagligt att drogtesta barn under 15 år utan barnens eller föräldrarnas samtycke. Ministern vill ge bland andra skolhälsovård rätt att kräva urin- eller blodprov om det finns misstanke om att barnet använt narkotika.

– Allt bygger återigen på att lärarna ska agera informatörer. Vi anser inte att lärarna ska ges rollen av dörrvakter, eller övervakare. Förra året ville ju Säpo att lärarna skulle samarbeta med Säpo och vara angivare för misstänkta terrorister, påminner Metta Fjelkner.

På justitiedepartementet arbetar man med att ta fram direktiven till en statlig utredning. Metta Fjelkner tycker att det är bra att frågan utreds och håller med om att mer måste göras för att upptäcka unga som använder droger. Men hon är skeptisk till att skolan ska ges ett större ansvar.

– Ett förbättrat samarbete med polis och socialtjänst är en mindre komplicerad och bättre väg att gå, anser Metta Fjelkner.

– Att ungdomar och barn missbrukar droger är tragiskt, men det är i grunden en föräldrafråga. Att polis och socialtjänst griper in är logiskt, men det är något helt annat om elever anges och misstänkliggörs av skolan.

– Vad händer om det sedan visar sig att man haft fel? Då har skolan vidtagit en åtgärd som kränkt eleven och situationen blir problematisk, säger Metta Fjelkner och hänvisar till den lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som infördes i april 2006.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55