Ny utredning om yrkesutbildningar – ett viktigt steg

Lärarnas Riksförbund menar att den utredning som regeringen tillsätter kan komma att innebära ett lyft för yrkesutbldningarna. Det kan bli ett viktigt steg för höja attraktionskraften och säkra kvaliteten i de yrkesförberedande programmen.

Uppdaterad

– Jag är glad över att regeringen lyssnat på de synpunkter som framkom under Lärarnas Riksförbunds och LO:s hearing om gymnasiets yrkesutbildningar och om behovet av högre yrkesutbildningar. Det är mycket bra att statusen för yrkesutbildningarna höjs. Dessutom är det mycket angeläget att branscherna även här skall vara med och påverka, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Utbildningsminister Lars Leijonborg och skolminister Jan Björklund har idag beslutat att tillsätta en utredning vars syfte är ett inrättande av en svensk yrkeshögskola. Denna fråga har stötts och blötts i över 15 år. Utredningen, som ska vara klar inom ett år, ska ledas av förre departementsrådet Anders Franzén.

– De förändringar regeringen planerar att genomföra i gymnasieskolan kräver ett inrättande av en yrkeshögskola för att verkligen höja attraktionskraften och säkra kvaliteten i de yrkesförberedande programmen. Elever som tar examen från ett yrkesförberedande program måste ha möjlighet att läsa vidare och specialisera sig inom sitt yrke, säger Metta Fjelkner.

Utredningen ska bland annat titta på vilka tänkbara former för kvalitetssäkring, examination och tillsyn som ska gälla för den nya yrkeshögskolan. Precis som tidigare utredningar på området ska denna utredning utgå från att en svensk yrkeshögskola ska betecknas som ett ramverk för olika yrkesutbildningar, snarare än en fysik institution.

– Det är viktigt att den kvalitet som idag finns i de flesta Kvalificerade Yrkesutbildningar, KY, tas tillvara och eventuellt överförs till andra yrkesutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Denna reform, som regeringen nu förbereder, borgar dessutom för överblickbarhet för både studerande och arbetsgivare, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med LO påpekat vikten av rejäla satsningar på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan. Därutöver har de båda organisationerna gemensamt kritiserat den förra regeringens 50-procentsmål. Målet innebar att minst 50 procent av en årskull skulle ha påbörjat akademiska studier före 25 års ålder. Lärarnas Riksförbund och LO vill omformulera målet till att alla ska bli godkända i gymnasiet och läsa vidare någon gång under sitt yrkesliv.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55