Nätmobbning - ett problem för lärarna

Lärarna måste få bättre grepp om internet. Det tycks bli allt vanligare att svenska lärare mobbas och trakasseras av sina elever på internet. Lärarnas Riksförbund kommer att se närmare på just mobbning av lärare på Internet

Uppdaterad

– Vi måste ha mer kunskap om nätmobbning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Hon berättar att förbundet kommer att se närmare på just mobbning av lärare på Internet i de återkommande arbetsmiljöundersökningar som förbundet gör bland medlemmarna.

Enligt en undersökning från Storbritannien uppges att 45 procent av lärarna har trakasserats genom e-post, 15 procent har fått hotfulla texter och 10 procent av lärarna har upprörts av texter om dem själva som finns på hemsidor på internet.

– Det här är problematiskt. Vuxna måste ta sig ut på arenorna där barnen finns. Problemen ökar och mörkertalen är stora, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Ofta vet inte lärarna vad de utsätts för på nätet. Därför måste vuxna och lärare måste få en bättre uppfattning om hur det fungerar i datorvärlden.

- På den fysiska skolgården måste läraren finnas. Men det gäller också på den virtuella skolgården, säger Metta Fjelkner.

I dagens nummer av PC för alla tas problemet upp. I artikeln "Så mobbas svenska lärare på internet" beskrivs att det blir allt vanligare att svenska lärare mobbas och trakasseras av sina elever på internet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55