Mer resurser krävs för nationella prov i år 3

Skolverket kommer i sommar lägga fram förslag på mål att uppnå i matematik och svenska för årskurs 3. – Det är viktigt att det finns en satsning på speciallärare och ökade resurser när proven införs. Meningen är att alla elever ska nå målen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Skolverket kommer i juni 2007 lägga fram förslag på mål att uppnå i matematik och svenska för årskurs 3. Därefter ska nationella prov tas fram för årskurs 3 i dessa ämnen.

– Det är viktigt att det samtidigt finns en satsning på speciallärare och på ökade resurser när proven införs. Det behövs fler duktiga lärare som kan hjälpa alla elever att nå målen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

De nationella proven ska börja användas vårterminen 2009. Skolverket har även i uppdrag att överväga om svenska som andraspråk ska omfattas av uppdraget i sin helhet. Skolverket har lagt ut sina förslag till nationella mål för år 3. Det är öppet att lämna synpunkter fram till vecka 18. Lärarnas Riksförbund uppmanar medlemmarna att ta del av förslaget och lämna egna synpunkter till Skolverket.

– Men redan nu är det klart är att detta inte får bli ett slag i luften, utan ska leda till att fler elever får grundläggande kunskaper tidigt. Därför krävs tillräckligt med lärare, i synnerhet fler speciallärare men också mindre elevgrupper, säger Metta Fjelkner.

– Dessutom måste proven förberedas långt innan år 3. Det får heller inte vara ett vanligt prov, utan dessa nationella ”prov” ska fungera som en kontrollstation. Skolan måste tillförsäkra sig att eleverna kan läsa, skriva och räkna.

– Skolplikten är också en rättighet för eleverna att få nödvändiga kunskaper. Skolan får inte lov att svika de barn som inte har det så lätt för sig. Och vad händer om en elev inte klarar provet och inte lär sig skriva läsa och räkna? Hur ska han eller hon få den hjälp de har rätt till om det inte sker en satsning?

– Detta måste få kosta pengar – annars kan det slå tillbaka mot skolan – och mot eleverna, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55