Nyhetsbrev

Det här är ett nyhetsbrev från Lärarnas Riksförbund till samtliga medieambassadörer. I utskicket finns också en bifogad PDF-fil som innehåller ett brev till medieambassadörerna.

Uppdaterad

Nyhetsbrev vecka 15

-En chans att skapa lokala nyheter!
Skolminister Jan Björklund presenterar i dag, den 13 april, en ny yrkesutbildning
Så sent som för en månad sedan höll Lärarnas Riksförbund ett seminarium där förbundet presenterade olika förslag till förändringar av gymnasiets yrkesprogram. Det framkom då starka krav på att föra in lärlingsutbildningar i de yrkesförberedande programmen. Nu har Jan Björklund presenterat en försöksverksamhet som i stora drag liknar det som förbundet föreslog.
Läs pressmeddelandet ”Vi välkomnar regeringens förslag till lärlingsutbildningar” på www.lr.se för att få tips på repliker och resonemang. Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa lokala nyheter på temat att regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund och att vår rapport och vårt seminarium har politisk genomslagskraft!

Använd gärna Lärarnas Riksförbunds och LO:s gemensamma rapport ”Vägval för yrkesutbildningen” och den gemensamt författade DN-debattartikeln ”Var tredje gymnasieelev klarar inte studierna” . I rapporten finns siffror och resonemang som ni kan inspireras av och använda till lokala pressmeddelanden.

SIFO-undersökningen ”Går kunskap att mäta?”
-Skapa lokala debattartiklar!
Lärarnas Riksförbund har låtit göra en undersökning där det tydligt framgår att skolan är den samhällsverksamhet som medborgare och kommunpolitiker tycker är allra viktigast. Under opinionsbildningsfliken på www.lr.se finns all information som du behöver för att skapa en artikel eller ett pressmeddelande. Klicka på rubriken Lärarveckan i menyvalet till vänster så får du tillgång till mallartiklar och lokala siffror. Några medieambassadörer har redan skapat lokala nyheter med hjälp av underlagen.

Folkpartiets stämma i Örebro
Lärarnas Riksförbund kommer att delta på folkpartiets stämma i Örebro den 21- 22 april. Per Wadman kommer att medverka i ett seminarium på temat ”Regeringens skolpolitik godkänd eller icke godkänd?” som Lärarnas Riksförbund arrangerar.

Lärarveckan
Runt om i landet pågår olika aktiviteter som är kopplade till Lärarveckan. Föreläsningar, debatter, hearingar och politiker som praktiserar i skolan är de vanligaste exemplen på arrangemang. De aktiviteter som pågår under Lärarveckan i din kommun kan vara av stort intresse för lokal media. Du som medieambassadör kan i förväg kontakta media och tipsa om aktiviteten (detta har redan flera medieambassadörer framgångsrikt genomfört).

Besök Lärarveckan för inspiration och idéer: www.lr.se/lararveckan.

På central nivå planerar vi för en bokturné. Två relativt nyexaminerade lärare har skrivit en bok om rädsla i skolan ”Rädda lärare - om rädsla och hot och möjligheter”. De kommer att genomföra en bokturné för Lärarnas Riksförbunds räkning under maj månad där de besöker Stockholm, Umeå, Malmö/Lund, Göteborg och Uppsala.

Ny broschyr ”Ett litet land behöver stora kunskaper”
Lärarnas Riksförbund har tagit fram en ny broschyr som utvecklar budskapet ”Ett litet land behöver stora kunskaper”. Texten beskriver 10 steg till en bättre skola. Informationsmaterialet kan laddas ned och även beställas från webbplatsen www.lr.se/ettlitetland.


Nyhetsbrev
Om du inte redan prenumererar på vårt nyhetsbrev så kan du anmäla dig på webbplatsen: www.lr.se, längst ned på startsidan.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55