Regeringens förslag till lärlingsutbildningar välkomnas av Lärarnas Riksförbund

Idag presenterade skolminister Jan Björklund en satsning på lärlingsutbildningar i gymnasiet som en av de viktigare nyheterna i regeringens vårproposition. – Det är glädjande att regeringen har lyssnat till Lärarnas Riksförbund, som vid ett seminarium så sent som för en månad sedan la fram hur vi tycker att gymnasiets yrkesprogram ska förändras. Det framkom då starka krav på att föra in lärlingsutbildningar i de yrkesförberedande programmen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

Dagens yrkesförberedande utbildningar håller i många fall en bristande kvalité, har för små volymer och drabbas av för många avhopp. I en gemensam rapport ställde nyligen Lärarnas riksförbund och LO kravet att gymnasieskolans yrkesförberedande program måste förbättras. Det gäller yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet, men också utbildningen i teoretiska ämnen.

I de nya lärlingsutbildningarna ska minst halva utbildningstiden förläggas till en arbetsplats för att garantera eleverna moderna yrkeskunskaper. Det ska också bli möjligt att reducera kärnämnen, men eleven måste läsa minst 500 gymnasiepoäng där svenska, engelska, matematik, samhälle, historia, religion och idrott ska ingå. Eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasiet och på komvux.

– Jag tycker det är mycket bra att regeringen har lyssnat på det som framkom vid vår hearing, bland annat om att minst halva utbildningen ska bestå av utbildning i kärnämnen. Det är också viktigt att dessa kärnämnen kommer att ”färgas in” i undervisningen – och att undervisningen där sker med av behöriga lärare. På så sätt kanske vi når målet att 100% klarar gymnasiet och att så småningom 50% läser vidare på högskolan, säger Metta Fjelkner.

– Det är också viktigt att det finns en verklig möjlighet för elever på lärlings- och yrkesutbildningar att studera vidare. Att elever eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasiet och på komvux är avgörande, men det måste vara ett tydligt stöd för att hjälpa eleverna att komplettera sin utbildning, säger Metta Fjelkner.

– Vi tycker det är bra att man snabbt kommer igång med att reformera yrkesutbildningarna. Att regeringen på detta sätt föregår den gymnasieutredning som tillsatts tolkar vi som att man inser allvaret för dem som hoppar av gymnasiet och att man inte vill vänta till år 2010 med att förbättra yrkesutbildningarna. Vi tycker också det är särskilt bra att företagen tar ansvar och att man kan samarbeta med facken.

– Nyckeln till framgång för lärlingsutbildningar är att branscherna, både inom offentlig och privat sektor, och även fackföreningsrörelsen tycker detta är bra. Bara så kan vi skapa en riktigt bra yrkesutbildning, avslutar Metta Fjelkner.