Öppning för omsvängning i skolpolitiken

Ledande socialdemokrat vill uppvärdera ämneslärarna och öka fokus på skolans kunskapsuppdrag i debattartikel i DN. - Detta utspel är något som vi välkomnar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, som ser det som avgörande och nödvändigt för svensk skola att satsa på sin kompensatoriska roll.

Uppdaterad

Det är i en debattartikel Dagens Nyheter som riksdagsledamoten Yva Johansson, som för cirka tio år själv var skolminister, gör en självkritisk genomgång av socialdemokratisk skolpolitik.

Hon understryker att socialdemokraterna måste utveckla sin egen skolpolitik där skolans uppgift är att se till att eleverna lär sig viktiga kunskaper. Hon konstaterar att ”vägen dig går via utveckling och förstärkning av lärarnas yrkesprofession.”

Vidare skriver Ylva Johansson bland annat:

”Inom socialdemokratin har det ibland funnit en tendens att överbetona skolans omsorgsuppgift och värdegrund på bekostnad av skolans kunskapsuppdrag och fostrande uppdrag. Det har ibland tagit sig uttryck i att förskollärares och fritidspedagogers arbete har värderats högre än adjunkters och ämneslärares. Det är inte rimligt. De olika pedagogiska professionerna har olika uppdrag i skolan och arbetar med elever i olika åldrar. Deras arbete är olika men lika viktigt. Elevernas kunskapsutveckling i ett enskilt ämne kan inte ersättas av till exempel värderingar eller förmåga att själv söka ny kunskap på internet.”

- Det är ett välgörande besked från en tidigare skolminister. Ylva Johansson menar att skolan ska ges rätt fokus och att kunskapsuppdraget ska uppvärderas. Om vi ska ha ”adjunkter” och ämneslärare håller det inte att de värderas lägre än andra lärarkategorier. Hur ska vi då få nya lärare att satsa på att utbilda sig i dessa ämnen och nivåer?, säger Metta Fjelkner.

- Vi välkomnar att en ledande socialdemokrat som Ylva Johansson pekar på den problematik att ämneslärare adjunkter har nedvärderats, något som vi länge pekat på inom Lärarnas Riksförbund.

Detta utspel bekräftar vad Lärarnas Riksförbund sett, att socialdemokraterna öppnar för en omsvängning inom skolpolitiken. Bland annat genom Mona Sahlins uttalande i Aktuellt där hon inte uteslöt tidigare betyg än i år 8.

- Det är stort att vara självkritisk. Men det är också viktigt att socialdemokraterna fortsätter värnar allas lika rätt och möjlighet få en utbildning av högsta kvalitet och gå vidare i livet. Skolan idag kompenserar tillräckligt de barn som har behov av extra stöd. Och detta kan man bara göra genom att ha välutbildade lärare i alla skolnivåer, säger Metta Fjelkner.

- Vi välkomnar de signaler som skickas angående ämneslärare och adjunkter. Vi fortsätter gärna resonera med socialdemokraterna om de problem som vi sett, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55