Oacceptabelt hot om avsked från kommunpolitiker i Landskrona

I dagens Helsingborgs Dagblad hotar ordföranden i barn- och ungdomsämnden, Lisa Flinth (fp), lärare med omplacering eller avsked. – Detta är helt oacceptabelt, säger Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund. Hon menar att folkpartipolitikern på ett anmärkningvärt sätt har överträtt sina befogenheter.

Uppdaterad

– Det är förvånande att på detta sätt hänvisar till arbetsrättslagstiftningens avskedsmöjligheter. Avsked kan bara ske om man grovt åsidosätter sina arbetsuppgifter eller begår en brottslig gärning. Det handlar det inte om i detta fall.

– Att gå ut i media och använda sådana kraftuttryck och maktmedel, när det viktiga är att lösa den allvarliga situationen på GA-skolan, är djupt beklagligt, säger Metta Fjelkner.

Bakgrunden är att efter den senaste tidens oroligheter så ställs det tuffare krav på Gustav Adolfskolans personal. Om inte personalen ställer upp på barn- och ungdomsnämndens linjer får man antingen finna sig i att bli omplacerad eller avskedad, enligt uttalande från kommunpolitiker i media.

Sedan en vaktmästare lämnat sin tjänst på Gustav Adolfskolan med omedelbar verkan efter en längre tids dödshot har barn- och ungdomsämnden reagerat. Det ställs hårda krav på eleverna men också på personalen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55