Inget lärarlyft utan lönelyft

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är mycket positiva till den satsning som skolministern och utbildningsministern regeringen beslutat om. Det föreslagna lärarlyftet kommer leda till en skola med ökade kunskaper. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet undrar dock när lönelyftet för lärarna ska komma.

- Vi välkomnar regeringens satsning för att lyfta lärarnas kompetens i skolan. Att höja och ställa krav på lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att öka kunskapsnivån i skolan. Jag, i likhet med regeringen, oroas av att för få söker till lärarutbildningen. Det finns inga genvägar, kommuner och fristående skolor måste komplettera regeringens lärarlyft med ett ordentligt lönelyft för att få fler studenter att välja att bli lärare, framför till exempel civilingenjör eller läkare, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Staten och kommunerna får inte tala med kluven tunga när det gäller förstärkningar av läraryrket. Därför är det nu upp till bevis för kommunerna. Ska satsningen på ett lärarlyft bli verklighet måste den samtidigt kombineras med ett lönelyft. Utan en bättre lön kommer läraryrket inte att kunna höja sin status. Genom Lärarlyftet visar regeringen att de instämmer i kravet att alla har rätt till utbildade lärare, ett krav som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tidigare drivit, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

För kommentarer:
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 0705-76 72 38
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Matilda Larsson, pressekreterare Lärarförbundet 0702-61 10 98
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00