Utmärkt lärarsatsning – men när kommer lönelyftet?

Lärarnas Riksförbund är mycket positivt till den satsning som skolministern och utbildningsministern lanserar på dagens DN-debatt. Det föreslagna lärarlyftet kommer leda till en skola med ökad måluppfyllelse. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund undrar dock när lönelyftet för lärarna ska komma.

Uppdaterad

- Vi välkomnar regeringens satsning för att lyfta lärarnas kompetens i skolan. Att höja och ställa krav på lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att öka måluppfyllelsen i skolan. Jag, i likhet med regeringen, oroas av att för få söker till lärarutbildningen. Det finns inga genvägar, kommuner och fristående skolor måste komplettera regeringens lärarlyft med ett ordentligt lönelyft för att få fler studenter att välja att bli lärare, framför till exempel civilingenjör eller läkare, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- I dag är det allt för många som saknar utbildning för de ämnen och skolår där de undervisar. Det är viktigt att regeringens fortbildningssatsning kommer att användas där behovet är som störst, dvs fördjupade och breddade ämneskunskaper. Detta utan att kommuner och fristående skolor för den delen skär ner på sina egna fortbildningssatsningar. Lärarnas Riksförbund kommer noga att följa upp och ställa krav på kommunerna och de fristående skolorna att de följer upp regeringens satsning, säger Metta Fjelkner.

- En reformerad lärarutbildning, inrättande av en lärarauktorisation, fler lektorer inom gymnasieskolan kopplat till ett stopp för att fastanställa obehöriga lärare kommer på sikt att höja lärarkompetensen avsevärt, samtidigt som det riktar en tydlig signal att lärarnas utbildning har betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

- Vi tycker det är bra att regeringen inom kort tillsätter en utredare med uppdrag att föreslå hur lärarutbildningen ska reformeras och kvalitetssäkras. Det är också angeläget att en ny lärarutbildningsutredare utses skyndsamt.

- Nu måste vi också få mer besked om hur kompetensutvecklingen ska fördelas, vilka lärare som får del av den samt också hur den ska fördelas mellan kommunal skolor och friskolor, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55