Insatser mot mobbning ska vila på vetenskaplig grund

- Ingen elev ska vara rädd för att gå till skolan. För att skolan ska kunna lyckas med att stävja mobbningen behöver vetenskapliga metoder tas fram. Det gäller såväl för den verkliga skolgården som den virtuella skolgården på internet. Det är positivt att skolministern avser att skapa en tydlig koppling mellan en framtida skollag och vilka metoder som ska användas för att bekämpa mobbning, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

De 40 miljoner som regeringen anslagit under mandatperioden för att bekämpa mobbning ska satsas på forskningen. Denna ska leda fram till vetenskapliga studier kring vilka metoder det finns för att framgångsrikt bekämpa mobbning.

Vid folkpartiets riksmöte i Örebro framkom det på söndagen också att det ska finnas en tydlig skrivning i den kommande skollagen som ålägger skolorna att använda sig av de metoder som fungerar.

- Men vad händer med den nätmobbningen och problemen på den virtuella skolgården? frågar sig Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Det behövs mer insatser än 40 miljoner kronor under fyra. Det är dock bra att skolorna åläggs att använda sig av metoder som fungerar. Det finns också ett behov av bredare satsningar.

- För att framgångsrikt bekämpa mobbning behöver vi välutbildade lärare för att få trygga elever. Skolan behöver många lärare och andra vuxna som kan ge de otrygga trygghet. Och ska vi vara ärliga känner vi på oss och vet mycket väl när mobbningens mekanismer sätts igång. Det må vara på skolgården, i internets chattrum eller hemsidor, säger Metta Fjelkner.

Nytt förslag till skollag läggs fram under nästa år och kommer att behandlas av riksdagen 2009. Troligen träder den nya skollagen i kraft under 2010.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55