Socialdemokratisk omsvängning i skolpolitiken gynnar eleverna

Mona Sahlin klargjorde på tisdagen att det är dags för socialdemokraterna att diskutera en ny skolpolitik. – Det är mycket bra att Mona Sahlin öppnar upp för en omsvängning. Detta ger förutsättningar för breda politiska lösningar så att vi tillsammans kan komma tillrätta med några av skolans problem, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Mona Sahlin klargjorde på tisdagen att det är dags för socialdemokraterna att diskutera en ny skolpolitik. Hon hoppas att den ska vara klar redan till hösten.

– Att Mona Sahlin säger att hon vill ”diskutera hur man öppnar fler möjligheter för arbetarungar att kunna ta sig vidare inom utbildningsväsendet” är helt rätt! Det är bra att vi får ett nytt fokus på skolans kompensatoriska uppdrag, det vill säga att skolan ska hjälpa de barn som inte får hjälp hemifrån, säger Metta Fjelkner.

– Jag ser det som att socialdemokraterna är på väg tillbaka till framtiden. Vi hoppas att man återvänder till en framtidsinriktad skolpolitik som egentligen anknyter till partiets traditionella politik: Att satsa på kunskap och bildning för alla barn, inklusive arbetarklassens barn, som får möjlighet att förbättra sina livschanser, säger Metta Fjelkner.

Det finns många bistra sanningar i Sahlins utspel. Bland annat medger hon att s-kongressens beslut 2005 att köra över partistyrelsens förslag om tidigare nationella prov har varit förödande. Hon säger också att valrörelsen visat att socialdemokraternas nuvarande skolpolitik inte har någon trovärdighet hos väljarna.

– Vi vet att det socialdemokratiska partiet är centralt för att få en skola som satsar på alla barns rätt till kunskap och maximal utveckling. Att socialdemokraternas partiledare nu är något mer positiv till både tidigare betyg och fler nationella prov är mycket bra. Då kan vi bättre nå de barn som inte tidigt får baskunskaper i skolan och på så sätt i tid kunna satsa extra resurser på dessa barn, säger Metta Fjelkner.

Mona Sahlin säger att det socialdemokratiska partiet har kommit i otakt med sina väljare. Hennes bild bekräftas av en ny Sifoundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort. Enligt den visar det sig exempelvis att:

· 74 procent av de socialdemokratiska väljarna anser att en auktorisation av lärare ska införas, medan endast 44 procent av de socialdemokratiska kommunpolitikerna anser detsamma.
· 70 procent av de socialdemokratiska väljarna anser att endast lärare med lärarutbildning ska få sätta betyg, medan endast 51 procent av de socialdemokratiska kommunpolitikerna anser detsamma.
· En Sifoundersökning som Göteborgs-Posten presenterade i början av året visar också att 71 procent av de socialdemokratiska väljarna är positiva till tydligare regler i skolan.

I den omsvängning av socialdemokraternas skolpolitik som nu inleds vill Mona Sahlin ta del av partimedlemmarnas synpunkter. Hon kommer därför föreslå att partiet drar i gång ett rådslag.

– Från Lärarnas Riksförbund bidrar vi gärna och hoppas bli inbjudna till samtal som representanter för lärarkåren, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55