Lokal debattartikel om löneförhandlingar och avtalsrörelse

Hej! Längst ned kommer en debattartikel om avtalsrörelsen som vi ska fylla med lokala siffror. Vi har artikeln gemensamt med Lärarförbundet. Eva-Lis Preisz och Metta skriver under tillsammans med lokala förtroendevalda företrädare. Vänliga hälsningar Zoran Alagic Presschef 070-262 27 00 08-613 27 79

Uppdaterad

Tillsammans med Lärarförbundets regionkontoren kan ni ta fram lokala siffror.
Fyll i siffrorna och sänd in dem till lokala tidningar.

Vi har sammanställt en del siffror hos LR centralt. Ni få info om det är någon grannkommun som ni ev kan använda som föredöme. Kontakta gärna Karin Boman Röding. Hon har alla upppgifter vi fått in.

- - -

Rubrik: Höj lärarnas löner

Det är hög tid att höja lärarnas löner. Det går bra för Sverige. Industrin och detaljhandeln går för högtryck och allt fler får jobb. Det syns också ute i landets kommuner, vars ekonomi aldrig heller varit så bra som nu. Tyvärr syns det inte i lärarnas plånböcker.

Samtidigt har vi en statsminister som redan i regeringsförklaringen deklarerade att läraryrket är ett av landets viktigaste yrken och att vi måste ha ett samhällsklimat där kunskap ses som ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Ändå har lärarna skamligt låga löner och löneutveckling med tanke på utbildningsnivå, arbetsbelastning, ansvarstagande och framförallt när det gäller betydelsen för Sveriges konkurrenskraft och utveckling.

Vi välkomnar regeringens senaste satsning för att lyfta lärarnas kompetens i skolan, det så kallade Lärarlyftet. Signalerna från regeringens sida kunde inte vara tydligare – satsa på skolan och höj läraryrket status! Men om regeringens satsning på ett lärarlyft ska bli verklighet, måste det kombineras med ett lönelyft. Vi vet att en viktig del i statushöjandet är höjda löner. Vi vet också att en positiv löneutveckling ligger till grund för unga människors yrkesval. Staten och kommunerna får inte tala med kluven tunga om vi man ska klara lärarnas status och skolans kvalitet.

När vårpropositionen presenterades nyligen var det glada miner hos regeringen. Finansminister Anders Borg räknar med att de nominella lönerna ska öka med 4 procent 2007. Detta samtidigt som många av landets kommuner erbjuder löneökningar för lärare på max 2 procent. Det här går inte ihop. Vi hoppas att regeringens visioner om skolan inte bara är ytterligare ett politiskt utspel och tomma ord. Regeringen måste ställa krav på landets kommuner!

Vi förhandlar just nu med landets kommuner om lönen för 2007 och vi vill, precis som industrin har fått, ha minst 3,5 procents löneökningsutrymme. Det borde vara självklart att, vi som tidigare följt normen, också följer den när det går bra för Sverige.

Efter att ha jämfört flera kommuners budgeteringar i fråga om lärares löner visar det sig att flera har satt ett tak på 2 procent i löneökningar för i år. I (X) kommun är löneökningen under 2007 beräknad till orimliga 1,4 procent (Y). Samtidigt kan man se positiva exempel. X har föredömligt angett en löneökning på Å procent.

Om regeringen vill få med lärarna i sitt stora reformarbete, måste det också märkas för den enskilde läraren. Risken är annars stor att regeringens intentioner inte införlivas. Med för låga löner riskerar drivna lärare att söka sig till mer förmånliga arbetssektorer. Det borde vara en självklarhet att se sambandet mellan ansvar, arbetsbelastning och framtidssatsning med lönenivån.

Vi förväntar oss inget annat än en rättvis löneökning som går i linje med den övriga lönerörelsen. Nu måste (X) kommunerna och regeringen visa att de menar allvar med att de vill satsa på ett av Sveriges viktigaste yrken – läraryrket. Om detta inte sker och vår motpart inte lyssnar på våra krav är vi beredda att ta strid.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet
samt lokala företrädare från vardera förbund

- - -

X = Din lokala kommun
Y = Lägg in de procent som din kommun budgeterat

FAKTA: A: Vad ligger i kommunens budget för löneökning i procenttal? B. Hur mycket lägger kommunen i procent av budgeten på skolan?


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55