"I praktiken en ny läroplan" Debattartikel från Lärarnas Riksförbund

Nedan kommer en debattartikel om nya förslag till färre mål och fler prov i grundskolan. Hoppas ni kan ta in den till helgen eller i början av nästa avecka. Vänlig hälsning Zoran Alagic Presschef Lärarna Riksförbund 070-262 27 00, zoran.alagic@lr.se

Uppdaterad

I praktiken en ny läroplan

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, som presenterades i (förra) veckan, ger i praktiken ny läroplan. Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på förslag om fler prov och färre mål i skolan. Det handlar om fler tillfällen då elevernas resultat granskas genom nationella prov. Lärarnas Riksförbund är positivt till att den nationella likvärdigheten säkras. Prov för provens egen skull får det inte handla om. Vi ser också att det nu finns en stor samsyn på kunskaper mellan socialdemokraterna och den borgerliga regeringen.

Som ett första steg ska nationella prov införas i samtliga teoretiska ämnen i år nio. Det är bra. Förslaget grundar sig på utredningen ”Tydligare mål och uppföljning i grundskolan” som bl a föreslår fler nationella prov i grundskolan, både i år 3, år 6 och år 9, samt separata läroplans- och kursplanemål. Kursplanerna ska endast innehålla mål för ämneskunskaper och värdegrundsmålen hänvisas till läroplanen.

Eleverna ska även i fortsättningen mäta sina kunskaper i engelska, matte och svenska i år nio. Därutöver blir det nationella prov i NO-ämnen (biologi, fysik, kemi, teknik) och SO-ämnen (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap) samt B-språk (franska, tyska eller spanska). Det är bra att man ökar ambitionen och därmed uppvärderas alla ämnen, och elever med nya och andra begåvningar kommer bättre till sin rätt.

Men när man gör så stora förändringar som regeringen nu aviserar är det viktigt att beakta lärares arbetssituation och professionella frihet – samt även elevernas arbetssituation. Vi behöver ingen provhysteri. Det handlar i praktiken om en reform av grundskolan. För att den skall bli verklighet behövs en ny lärarutbildning och mer resurser till skolan. Denna satsning på nationella prov kräver mycket mer av både lärare och elever. Det är inget nollsummespel. Staten måste satsa resurser på skolan!

Det är också viktigt att lärarna är med och planerar när proven ska genomföras. Vi kan inte stoppa in alla prov den sista terminen eller sista läsåret. Det skulle bli alltför tungt för lärarna. Och inte minst för stressande för eleverna. Givetvis behöver lärarna mer tid med eleverna för att undervisa dem och hjälpa dem på bästa vis under de provintensiva perioderna. Jag hoppas regeringen håller fast vid huvudalternativet att rulla mellan orienteringsämnena, vilket skulle öka antalet prov från tre till sex.

I praktiken är det en helt ny läroplan som formuleras. Framtagen av en utredning som tillsattes av en socialdemokratisk minister och presenteras av en borgerlig minister. Båda sidor ser att prov och rättvisa, likvärdiga, betyg gynnar eleverna. Målet med en likvärdig skola i hela landet är tydligt. Och socialdemokraterna har hittills varit försiktigt positiva.

Kanske kan detta också leda till att grundskolan verkligen ger den grundläggande kunskapen och att gymnasiet kan bli den fortbildning för eleverna som den ska vara.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55