Anmälningsplikt i skolan kräver mer resurser

Regeringen vill att lärare ska ha anmälningsplikt om de ser att elever far illa i skolan. Därför vill man att skolan inför ett slags lex Maria och lex Sarah, lagar om anmälningsskyldighet, som redan finns inom sjukvården.

Fler lärare och vuxna i skolan

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner anser att det främst behövs mer resurser, det vill säga fler utbildade lärare i klassrummet och fler vuxna i skolan.

– När lärare uppmärksammar att elever behöver särskilt stöd gäller det att det finns resurser för detta. Det är sant att alltför många elever mobbas och inte får det stöd och den hjälp de behöver. Och det måste vi vara göra något åt, säger Metta Fjelkner.

– Om en anmälningsskyldighet införs måste lärarna veta var man ska anmäla och – vilket är helt centralt – att man vet vilka åtgärder som kan sättas in, säger Metta Fjelkner.

– Det behövs mer resurser på rätt plats för att hjälpa de elever som kränks och mobbas i skolan, säger Metta Fjelkner.

Inte genomtänkt

Centerpartiets - och regeringens - förslag för att komma tillrätta med problemen är inte genomtänkt. Man ser inte den stora skillnaden mellan en "klasslärare" som under en vecka har 25 elever 5 dagar i veckan och som har en reell möjlighet att se sina elever kontinuerligt. Detta skall jämföras med en ämneslärare på gymnasiet eller högstadiet som under en vecka kan ha mellan 150 och 200 elever. Elever som är i tonåren och lever ett helt annat socialt liv utanför skolan än vad de yngre eleverna gör.

– Jag välkomnar dock att centerpartiets ordförande i utbildningsutskottet, Sofia Larsen, också säger att det behövs mer resurser för att kunna hjälpa elever som mobbas och kränks. Annars skulle detta förslag bara vara ett slag i luften, säger Metta Fjelkner.

Mer resurser krävs även till regeringens skolreformer

– Sanningen är också den att det överhuvudtaget behövs betydligt mer resurser till skolan om vi gemensamt ska kunna genomföra alla reformer av skolan som regeringen beslutat om. Vi kan inte ha tomma ord utan innehåll från skolpolitikerna – då kan de nödvändiga reformerna gå i stå, varnar Metta Fjelkner.