Helt rätt avvakta med förlängning av lärarutbildningar

Med anledning av Högskoleverkets utvärdering av högskoleutbildningarnas kvalitet som presenteras idag vill Lärarnas Riksförbund poängtera att det var helt rätt att avvakta med att förlänga någon lärarutbildning till dess att kvaliteten garanteras.

Uppdaterad

- Detta är i enlighet med vad Lärarnas Riksförbund har framfört hela tiden i debatten om den så kallade Bolognaprocessen, EU-anpassningen av lärarutbildningen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det är helt rätt att av regeringen inte förlänga någon lärarutbildning förrän man säkrat kvalitén och en ny utredning sett över hela utbildningen, säger Metta Fjelkner.

Högskoleverkets presenterar i dag på DN Debatt sin stora utvärdering högskolans utbildningar. Den visar att 11 procent av 1 700 utbildningar är så undermåliga att examinationsrätten ifrågasatts.

Högskoleverkets menar i sin slutrapport att kraven inom högskolan sänkts på senare tid. Därför föreslår de att lärosätenas resurstilldelning framöver ska styras av kvaliteten i undervisningen, och inte som i dag enbart basera sig på hur många elever som klarar kurserna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55