Lärare och elever i protest mot drastiska nedskärningar av Komvux

I dag överlämnar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner ett upprop mot regeringens nedskärning av Komvux till Utbildningsdepartementet. Över 9000 lärare och elever kräver att regeringen river upp beslutet om att skära ned den kommunala vuxenutbildningen

Uppdaterad

Uppropet är ett sätt att visa regeringen att lärare och elever runt om i landet ser allvarligt på regeringens nedskärningar av den kommunala vuxenutbildningen. Nedskärningar som motsvarar 20 000 utbildningsplatser, det vill säga 600 miljoner kronor.

Under en månads tid har affischer och namnlistor varit synliga framförallt runt om i Sveriges Komvuxskolor.

- Jag är så glad över den respons som vårt upprop fått. Att vi med en sådan lätthet har kunnat samla in så många namn under en sån kort tid visar att stödet för regeringens nedskärningar av komvux är starkt ifrågasatt. Nu förväntar jag mig att skolminister Jan Björklund tar oron för nedskärningarna på allvar, säger Metta Fjelkner.

Konferens om det framtida behovet av vuxenutbildning
Tisdagen den 11 juni anordnar Lärarnas Riksförbund en vuxenutbildningskonferens som sätter fokus på framtidens behov av vuxenutbildning och hur situationen ser ut idag. Konferensen anordnas på grund av regeringens nedskärningar som väckt frågetecken och oro för oss som värnar om en stabil och stark vuxenutbildning i Sverige.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55