Satsa på speciallärare för att hjälpa barn med stödbehov

Skolverket varnar för att skolorna brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har störst behov av insatser. Det stöd som eleverna har rätt till uteblir ofta eller är inte anpassat efter elevernas behov. - Skolverkets utbildningsinspektion bekräftar att skolan inte har spelat den avgörande roll för att ge barnen den kunskap de har rätt till, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Lärarnas Riksförbund har under många år kritiserat beslutet att lägga ner speciallärarutbildningen. Speciallärare med gedigen kunskap är de som bäst kan hjälpa elever med särskilda behov, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Skolorna brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har störst behov av insatser. Skolverkets utbildningsinspektion visar att det stöd som eleverna har rätt till ofta uteblir eller inte är anpassat efter elevernas behov.

– Skolverket påpekar att lärare och skolor har rutiner för att identifiera problemen, men inte åtgärda dem. Det är inte förvånande. Man har tagit bort specialister, speciallärare, som kan hjälpa barnen utifrån ett speciellt professionellt kunnande, och ersatt undervisningen med omsorg, säger Metta Fjelkner.

– Specialundervisning för de barn som behöver det är en förmån, precis som det är en förmån att kunna få specialisthjälp inom sjukvården. Denna förmån har undanhållits de barn som bäst behöver den!

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens förslag som nu är ute på remiss om införande av en ny speciallärarutbildning. Denna skall vara en påbyggnadsutbildning där speciallärarna också har ämneskompetens för den undervisning som skall bedrivas.

– Skolplikt innebär i realiteten en rätt för alla barn och elever att klara skolan. Regeringens förslag att införa nationella prov i tolv av grundskolans ämnen är ett sätt att ge eleverna rätt att klara sin skolgång. Men det kostar pengar. Extra resurser och rätt utbildade lärare är den enda vägen dit, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund välkomnade dåvarande regeringens beslut att införa skolinspektioner. När nu felen identifieras måste den nya regeringen fortsätta genom att vidta adekvata åtgärder.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55