Demonstration mot låga löneökningar

Nu är tålamodet slut. Löneökningar med i genomsnitt 2 procent medan andra kommunalt anställda och arbetsmarknaden i övrigt får det dubbla. På måndag demonstrerar lärarna i Stockholm, liksom lärare gjort på andra håll i landet, mot arbetsgivarens ointresse.

Uppdaterad

Stockholms stad ger lärarna de lägsta löneökningarna på hela arbetsmarknaden! Sällan har lärarna i Stockholm sett en sådan skillnad mellan politisk retorik och verklighet.

Först vackra ord om att satsa på skolan och att läraryrkets status och attraktionskraft ska höjas. Sedan får lärarna i Stockholms stad löneökningar med i genomsnitt drygt 2 procent medan andra kommunalt anställda och arbetsmarknaden i övrigt får 3,5 till 4 procent eller mera!

Därför demonstrerar lärarna måndagen den 11 juni kl 17 utanför Stockholms stadshuset när kommunfullmäktige sammanträder.


För kommentarer
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För information
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

För mer lokal information kontakta
Lisbeth Wållberg, distriktsordförande och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad tel, 070-422 40 05, e-mail: lisbeth.wallberg@lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55