Omprövning av betyg bör kopplas till lärarauktorisation

Barnombudsmannen vill att det ska finnas tydligare betygskriterier och att eleverna kan få betyg omprövade. – Lärarnas Riksförbund har alltid önskat nationella betygskriterier. Men frågan vi måste ställa oss i dag är varför får 20 procent obehöriga i skolan sätta betyg? Och att hela 50 procent obehöriga sätter betyg i fristående gymnasier är oacceptabelt!, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Uppdaterad

Enligt Barnombudsmannen (BO) är det en allvarlig brist i rättssäkerheten för eleverna att de i dag inte ges tillfälle att få betyg enligt för dem kända kriterier. Nu menar BO att det är hög tid att införa ett system som gör att eleverna kan få sina betyg omprövade i efterhand.

– Lärarnas Riksförbund har alltid önskat nationella betygskriterier. Det är viktigt såväl för lärarna som sätter betyg som för eleverna at det finns tydliga kriterier, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Det har funnits ett förslag på omprövning av betyg sedan 2002. Lärarnas Riksförbund menar att det inte går att ompröva betygen innan det blivit klargjort och säkrat vem som sätter betyg. Det vore därför rimligt att koppla en omprövningsrätt till att en auktorisation av lärare införs.

– Men frågan vi måste ställa oss är varför får 20 procent obehöriga i skolan sätta betyg i dag? Betyg är en myndighetsutövning och ska sättas av den som har rätt kompetensen. Dessutom är det hela 50 procent obehöriga som sätter betyg i fristående gymnasier. Det är egentligen fullständigt oacceptabelt!

– Jag tycker att BO först borde fundera på hur detta problem ska lösas. Då står det också klart att fler behöriga lärare, utbildade i rätt ämnen, är den bästa garanten för riktiga och rättvisa betyg, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55