Kunskap och vidareutbildning vägen framåt

Lärarnas Riksförbund välkomnar socialdemokraternas nya fokus på kunskap, såväl i skolan som vidareutbildning i yrkeslivet.

Uppdaterad

– Mona Sahlin har nu tydligt slagit in på vägen mot ökat kunskapsfokus i skolan och det är något som särskilt kommer att gynna arbetarklassens barn, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till Mona Sahlins utspel idag.

Socialdemokraternas partiledare skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter på onsdagen att en satsning på en mer kunskapsinriktad skola och ökade skyldigheter i arbetslivet är del i ny socialdemokratisk politik. Sahlin skriver också att partiet har anledning att på viktiga områden vara självkritiska:

”Vi måste också kräva att människor vidareutbildar sig så att de kan ta nya jobb om de gamla försvinner. Inom utbildningspolitikens område måste vi se till att kunskap och arbetsro prioriteras i vårt skolprogram.”

– Jag kan bara välkomna denna satsning på kunskap och arbetsro. Ett litet land behöver stora kunskaper, och därför är det viktigt att landets största parti så tydligt sätter fokus på skolan och utbildningsfrågorna, säger Metta Fjelkner.

– Nu finns det en bred majoritet för blocköverskridande överenskommelser om skolan. Tydligare kunskapsfokus och lärande i centrum, leder till att arbetarklassens barn och barn från underprivilegierade hem gynnas, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55